Sulje
Hae sanalla:

Sivustojen Käyttöehdot

Tervetuloa Optiplan Oy:n verkkosivuille.

Avaamalla Optiplan Oy:n verkkosivut hyväksyt, rajoituksitta tai varauksitta, seuraavat ehdot.

Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä ehtoja.

Vastuurajoitus 

Vaikka Optiplan Oy:n on tehnyt parhaansa huolehtiakseen siitä, että Optiplan Oy:n verkkosivuilla oleva tieto on virheetöntä, tarjotaan sivustot ”sellaisena kuin ne ovat”, ilman minkäänlaisia takuita, nimenomaisia tai julki lausumattomia, mukaan lukien, mutta ei rajattuna, julki lausumattomiin myytävyyttä ja tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta koskeviin takuihin. Optiplan Oy ei anna mitään takuuta sivustojen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Myönnät käyttäväsi verkkosivuja omalla riskilläsi ja ottavasi täyden vastuun kaikista verkkosivujen käyttöön liittyvistä kustannuksista. Hyväksyt, ettei Optiplan Oy:tä, sen lisenssinantajia, yhteistyöyrityksiä tai työntekijöitä voida pitää vastuullisina mistään välittömistä, välillisistä, odottamattomista tai satunnaisista vahingoista, jälkivahingoista, rangaistusvahingonkorvauksista tai mistään muista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Optiplan Oy:n verkkosivujen käytöstä tai niillä olevista tiedoista tai ohjelmista. Missään olosuhteissa henkilö tai yritys ei voi asettaa Optiplan Oy:tä vastuuseen välittömistä, välillisistä tai odottamattomista vahingoista, jälkivahingoista tai muista vahingoista, jotka ovat seurauksia näiden verkkosivujen käytöstä tai kykenemättömyydestä päästä Optiplan Oy:n verkkosivuille tai muille verkkosivuille, joista on linkki Optiplan Oy:n verkkosivuille, mukaan lukien, mutta ei rajattuna, taloudellisesta menetyksestä, toiminnan keskeytymisestä tai tieto- tai muun ohjelman menettämisestä vaikka Optiplan Oy:tä olisi nimenomaisesti varoitettu näiden vahinkojen mahdollisuudesta. 

Optiplan Oy ei anna mitään tiedon oikeellisuutta tai luotettavuutta koskevia takuita Optiplan Oy:n verkkosivuilla mainittavista kolmannen osapuolen verkkosivuista tai niistä, joihin on linkit. Optiplan Oy sanoutuu irti kaikesta vastuusta koskien kolmannen osapuolen verkkosivuille esille nostamaa tai julkaisemaa aineistoa. Omalla vastuullasi on ryhtyä varotoimenpiteisiin ja huolehtia, etteivät valitsemasi sivut sisällä viruksia, matoja, troijalaisia hevosia tai muita haittatekijöitä. Optiplan Oy ei vastaa, eikä sitä voida asettaa vastaamaan, tietokoneellesi tai muulle omaisuudellesi koituneesta vahingosta tai viruksesta, joka saattaa tartuttaa tietokoneesi verkkosivujen käytön seurauksena tai aineiston, tiedon, tekstin, kuvien tai äänen imuroinnin seurauksena verkkosivuilta. 

Verkkosivujen tiedot saattavat sisältää teknisiä virheitä tai painovirheitä. 

Verkkosivujen tietoja voidaan koska tahansa muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Optiplan Oy:llä ei ole minkäänlaista velvollisuutta päivittää verkkosivujen tietoja tai muita aineistoja. Optiplan Oy ei takaa, että pääsy verkkosivuille tapahtuu keskeytyksittä tai virheittä. Optiplan Oy pidättää itsellään oikeuden koska tahansa kieltää pääsyn sivuilleen. 

Optiplan Oy ei takaa, että verkkosivut olisivat virustartunnoista tai muista tartuntoja aiheuttavista tai tuhoavia ominaisuuksia sisältävistä tekijöistä vapaita. 

Tekijänoikeus 

Optiplan Oy:n verkkosivujen ja niille sijoitettujen tietojen tekijänoikeus koskee mm. tekstiä, kuvaa ja ääntä sekä muuta Optiplan Oy:ltä, sen lisenssinantajilta, yhteistyökumppaneilta, työntekijöiltä tai muilta lähtöisin olevaa tietoa ja kuuluu Optiplan Oy:lle. Kaikki oikeudet pidätetään.  Mitään verkkosivujen tietoa ei saa esittää, monistaa, kopioida, siirtää, toimittaa edelleen, levittää, tallentaa, muuttaa, imuroida, käyttää uudelleen, julkaista, lisensoida, ilmoittaa uudelleen, myydä tai käyttää muulla tavalla kaupallisiin tarkoituksiin ilman Opitplan Oy:n ennalta antamaa kirjallista suostumusta. 

Sisältöä saa kuitenkin esittää, tallentaa ja imuroida ei-kaupalliseen tai henkilökohtaiseen käyttöön, tai kun ilmaistaan sen olevan mahdollista, edellyttäen että kaikki aineistoa koskevat tekijänoikeudet ja muut omistusoikeuteen liittyvät ilmoitukset säilyvät. 

Lehdistötiedotteita ja muita julkisia asiakirjoja saa käyttää julkisessa viestinnässä, mikäli lähde ilmoitetaan. 

Internetin salassapitomenettely 

Optiplan Oy kiinnittää suurta huomiota yksityisyytesi ja tietojesi suojaukseen, koskevat ne sitten sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai palvelujasi. Alla selvitetään Optiplan Oy:n sitoutuminen verkkopalvelujemme käyttäjien antaman tiedon luottamuksellisuuden ja suojauksen varmistamiseen kaikkina ajankohtina, samoin kuin tiedon keräämiseen ja sen levittämiseen osoitteessa . 

Tallennettu tieto/markkinointi 

Käyttäessäsi Optiplan Oy:n verkkosivuja voimme automaattisesti jäljittää sinusta tietyt tiedot. Tämä tieto yhdistetään ja sitä käytetään sisäisesti tilastotiedon ja yleisen markkinatiedon laatimiseksi ja hyödyntämiseksi sekä markkinointi- ja mainostarkoituksiin palvelujamme kehittämiseksi siten, että palvelut soveltuvat käyttäjien tarpeisiin ja auttavat yleisesti parantamaan Optiplan Oy:n verkkosivuja. Tämä on tärkeää, jotta palveluistamme saataisiin mahdollisimman hyvät. 

Optiplan Oy ei myy keräämäänsä tietoa muille yhtiöille eikä anna kerättyä tietoa mainostajien tai kolmansien osapuolien käyttöön. 

Turvallisuus 

Optiplan Oy käyttää esimerkiksi alan standardien mukaisia palomuureja ja tunnistamisjärjestelmiä säilyttääkseen tietojesi salassapidon. Emme kuitenkaan pysty takaamaan täydellistä turvallisuutta, koska sellaista internetissä ei ole. 

Muutokset Optiplan Oy:n internetin salassapitomenettelyyn 

Optiplan Oy voi koska tahansa muuttaa internetin salassapitomenettelyä. Suosittelemme, että tarkastat aika ajoin onko uusia ehtoja lisätty salassapitomenettelyyn tai onko sitä on muutettu. 

Linkit 

Optiplan Oy:n verkkosivuilta on linkkejä muille, kolmannen osapuolen omistamille tai ylläpitämille, verkkosivuille. Linkit annetaan käyttöön palveluna eikä Optiplan Oy:llä ole vastuuta tai hallintaa ko. verkkosivuista. Klikkaamalla ulkoista linkkiä saatat siirtyä pois Optiplan Oy:n verkkosivuilta, eikä Optiplan Oy ota mitään vastuuta, eikä anna mitään takuita näistä, eikä edusta kolmannen osapuolen verkkosivuja, joihin on linkit. Ennen sellaisten verkkosivujen käyttämistä, joihin olet tullut linkin kautta, on sinun luettava läpi ja hyväksyttävä niiden käyttöön liittyvät säännöt. Hyväksyt myös sen, että Optiplan Oy ei vastaa kolmannen osapuolen verkkosivujen salassapitomenettelystä tai niiden säännöistä, eikä millään tapaa vastaa kolmannen osapuolen verkkosivuille luodusta tai niillä julkaistusta aineistosta. Linkki Optiplan Oy:lle kuulumattomille verkkosivuille ei merkitse sitä, että Optiplan Oy tukisi verkkosivuja tai kolmannen osapuolen verkkosivulla mainittuja tuotteita tai palveluja. 

Käyttäjien aineistojen, kysymysten, vastausten, kommenttien ja ehdotusten siirtäminen

Siirtäessäsi aineistoa jollekin palvelimistamme, esim. sähköpostin tai Optiplan Oy:n verkkosivujen kautta, vakuutat: että a) aineisto ei sisällä mitään laitonta tai muuten julkaistavaksi sopimatonta, b) ennen aineiston siirtämistä olet ryhtynyt kohtuullisiksi katsottaviin toimenpiteisiin virusten tai muiden saastuttavien tai tuhoavien elementtien löytämiseksi ja poistamiseksi, c) omistavasi aineiston ja että sinulla on rajoittamaton oikeus antaa se Optiplan Oy:lle ja että Optiplan Oy voi julkaista aineiston kustannuksitta ja/tai käyttää sitä, tai siinä mainittuja ideoita, tuotteissaan ilman vastuuta tai maksu- tai muuta velvollisuutta, d) hyväksyväsi sen, ettet ryhdy oikeudellisiin siirtämiäsi aineistoja koskeviin toimenpiteisiin Optiplan Oy:tä kohtaan ja sitoudut hyvittämään Optiplan Oy:lle kaikki sille mahdollisesti aiheutuvat kulut ja vahingot siinä tapauksessa, että kolmas osapuoli ryhtyy oikeudellisiin toimenpiteisiin Optiplan Oy:tä kohtaan siirtämäsi aineiston osalta. 

Optiplan Oy ei tarkasta, eikä myöskään pysty tarkastamaan sisältöä, jota käyttäjät jättävät verkkosivuille, eikä liioin vastaa sisällöstä. 

Optiplan Oy:llä on oikeus koska tahansa poistaa käyttäjien jättämää aineistoa. Optiplan Oy ei ota minkäänlaista vastuuta, eikä sitä voida asettaa vastuuseen, jollekin palvelimistamme siirretystä aineistosta. 

Huomioi, että verkkosivuille siirtämäsi tai lähettämäsi aineisto ja tieto, kuten myös ehdotukset, ideat ja muut tiedotteet ovat ei-luottamuksellisia, peruuttamattomia, rojaltivapaita, edelleen lisensoitavia, eivätkä ole omistusoikeussuojattua ja että minkäänlaista omistusoikeutta ole olemassa. Optiplan Oy:llä ei ole minkäänlaisia tätä viestintää koskevia velvoitteita. Lähettämällä tietoa tai aineistoa annat Optiplan Oy:lle rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, esittää, kopioida, näyttää, toteuttaa, muuttaa, toimittaa edelleen, levittää, integroida ja/tai muulla tapaa käyttää viestintää yhdessä siinä mahdollisesti olevan tiedon, kuvamateriaalin, äänen, tekstin ja muun kanssa kaikenlaisessa aineistossa ja tiedossa sekä kaupalliseen että ei-kaupalliseen käyttöön. Hyväksyt myös sen, että Optiplan Oy:llä on täysi oikeus käyttää siirtämiäsi ideoita, konsepteja, osaamista ja tekniikkaa mihin hyvänsä tarkoitukseen. 

Käyttöehtojen tarkistus

Optiplan Oy voi koska tahansa, ilman ennakkovaroitusta, vaihtaa ja muuttaa näitä käyttöehtoja sekä vaihtaa, muuttaa tai peruuttaa pääsyn näille verkkosivuille. Sinun vastuullasi on tehtyjen muutosten tarkistaminen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne näkyvät verkkosivuilla.


Kerro kaverille
Kerro kaverille

Kerro kaverille

Tahdot kertoa ystävällesi sivusta "Käyttöehdot."

Ystäväsi sähköpostiosoite

Oma sähköpostiosoitteesi

Viestisi


 

Sivun alkuun