Sulje
Hae sanalla:

Tietomallintaminen

Tietomalli1 

Tietomallinnus on tietokoneavusteisen suunnittelun työskentelytapa, jossa käsitellään rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisia tietoja kokonaisuutena. Tietomallinnus on oliopohjainen ja standardisoitu mallinnustapa, eli mallinnetuilla rakennusosilla on yhteisesti sovittu tieto omista ominaisuuksistaan. Perinteisestä suunnittelutavasta tämä eroaa siten, että aiemmin suunnittelussa muodostettiin viivoja ja muita graafisia elementtejä, joiden kautta rakennusta kuvaava suunnitelma syntyy. Kuvaus ei itsessään sisällä informaatiota, vaan ryhmiteltyjä piirustusobjekteja, jotka ihminen tulkitsee tietosisällöksi. Tietomalli puolestaan sisältää digitaalisesti rakennuksen muodon kolmiulotteisesti määriteltynä, ja lisätietoja rakennuksen, sen prosessien ja rakennusosien ominaisuuksista. Tiedoista voidaan muodostaa helposti myös erilaisia kustannuslaskelmia, aikatauluja, energialaskelmia tai simulaatioita, jotka perinteisillä suunnittelumenetelmillä. vaatisivat runsaasti esivalmisteluja, tiedon keruuta ja tietojen yhdistämistä.

Tietomalli2 

Tietomallintamisen käyttämisellä pyritään saavuttamaan monia erilaisia hyötyjä ja sen käytön tarkoituksena on hallita rakennuksen vaatimukset, suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja ylläpito paremmin kuin perinteisillä menetelmillä. Keskeisempiä etuja ovat suunnitelmien havainnollisuus todenmukaisten 3D-mallien myötä, suunnittelun osa-alueiden parempi yhteensovittaminen sekä laadukkaampi lopputulos. Suunnitelmien laajempi tietosisältö myös mahdollistaa erilaisia uusia toimintoja, esimerkiksi erilaisten simulaatioiden, olosuhdetarkastelujen sekä virheettömyystarkastusten tekemisen. Tietomalliin kertynyttä tietoa voidaan hyödyntää sekä koko suunnittelu- ja rakennusprosessin ajan että rakennuksen koko käytön aikaisen elinkaaren ajan.

Tietomallintaminen on luonteeltaan voimakkaasti kehittyvä suunnittelukäytäntö. Optiplan on panostanut tietomallintamisen käyttämiseen kaikilla suunnittelualoilla ja kehittää aktiivisesti työskentelytapoja ja työkaluja tietomallintamisen monipuolisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

 Markkinointikuva

 

 

Kerro kaverille
Kerro kaverille

Kerro kaverille

Tahdot kertoa ystävällesi sivusta "Tietomallintaminen."

Ystäväsi sähköpostiosoite

Oma sähköpostiosoitteesi

Viestisi


 

Sivun alkuun